Mäusejagd

Mäusejagd #11320 - ©Volker Mohnhaupt - Wildstock 2020